ज्येष्ठ माह के कीर्तन

गंगा दशमी को पद - गुजराती वि. सं. ज्येष्ठ सुद १०

राग : बिलावल
ताल : धमार
सानुभावक : श्री परमानंददासजी

स्नान यात्रा को पद - गुजराती वि. सं. ज्येष्ठ सुद १५

राग : आसावरी
ताल : धमार