पोष माह के कीर्तन

मकर संक्रान्ति तिलवा भोग को पद

राग : टोडी
ताल : आदि ताल
सानुभावक : श्री कुंभनदासजी

श्रीठाकोरजी को पतंग उडायवे को पद

राग : कान्हरो
ताल : धमार
सानुभावक : श्री परमानंददासजी

भोग संक्रान्ति को पद

राग : आसावरी
ताल : आदि ताल
सानुभावक : श्री परमानंददासजी